utsnitt och glesa trådar (2023)

250 x 100 x 100 cm
linen, viscose satin, silk
handdyed in madder

Installation view from Galleri Syster, Luleå, from exhibition Vänskap I Arbete, 2023. Curated by Galleri Syster.
Collaborative work with Tove Starfelt, Linnea Dalstrand and Alva Noreen.

/

Osäkerhet är tillståndet att vara sårbar inför andra. Oförutsägbara möten ändrar oss, om vi ens har kontroll över oss själva. 
Genom utsnitt och glesa trådar närmas vi på distans, söker oss fram i mellanrummet, filtrerar er genom mig. Dialogen sker i materialet. Vi väver, skissar, syr och ritar i syfte att skapa något nytt, tillsammans. Materialet förbereds för det som ska bli oss, vi, vårt. Oavsiktligt byggs det in en osäkerhet i materialet, en pendling mellan det precisa och det skeva. Osäkerheten är en öppenhet för att kunna förändras, ta en annan riktning. Det återstår ett moment, och det momentet kommer att uppstå i galleriet. Allting har en fortsättning följer.


Utsnitt och glesa trådar är ett konstnärligt projekt i tre delar med textila material som utgångspunkt. Första delen innefattar ett gemensamt färgbad med växten krapprot. I andra delen arbetar vi enskilt i varsin ateljé med olika tekniker. Tredje delen består av en gemensam installation i gallerirummet, med det material som skapats under processen.